Dacia Försäkring
En enkel och smart bilförsäkring för Dacia

Det finns en speciell bilförsäkring för dig och din Dacia.
Du köper bilförsäkringen hos din återförsäljare när du köper bilen. Du ringer Dacia Försäkring om du undrar något. Skulle du råka ut för en skada samarbetar alla; bilverkstaden och försäkringsbolaget, för att du ska få en så enkel och smidig skadehantering som möjligt. Smart, eller hur?
Dacia försäkring

Dina fördelar som kund hos Dacia Försäkringar

 • Din bil kommer alltid att repareras med Dacia originaldelar.
 • Reparationer sker alltid på en auktoriserad verkstad.
 • Obegränsad beloppsersättning om du blir av med ljudanläggning eller liknande.
 • Du kan betala din bilförsäkring månadsvis med Renaultkortet utan extra kostnad. Har du inte Renaultkort kan du ansöka här. Med Renaultkortet kan du även dela upp ev. självrisk på fyra månader.
 • Du har endast 100 kr i självrisk när du reparerar stenskott hos en av oss auktoriserad verkstad.
 • 0 kronor i brandsjälvrisk fram tills din Dacia är 5 år gammal.
 • Du får minst 15 % rabatt på hem- och villaförsäkringen hos If.
Har du frågor om Dacia Försäkring kan du ringa eller mejla till oss.
Skadeärenden hanteras av Renault Försäkrings skadeservice.
Frågor som rör försäkringen (inte skadeärenden)

För privatpersoner:
Telefon: 031-725 08 40
E-post: info@daciaforsakring.se

För företag:
Telefon: 031–725 08 30
E-post: info@daciaforsakring.se

Frågor som gäller skador

För privatpersoner:
Telefon: 031–725 09 00
E-post: skadeservice@renaultforsakring.se

För företag:
Telefon: 031-725 09 10
E-post: foretagsskador@renaultforsakring.se

Vilken bilförsäkring passar bäst för din Dacia?

Bilförsäkringen för Dacia passar dig som vill ha ett tryggt bilägande utan besvär.
Vi har naturligtvis de traditionella försäkringarna trafik-, halv- och helförsäkring som ger dig ett bra grundskydd. Komplettera din bilförsäkring med våra tilläggsförsäkringar så har du en riktigt omfattande bilförsäkring och kan känna dig trygg ifall något händer.
Trafikförsäkring
Ersätter kostnader för skador du orsakat på annans egendom, till exempel om du kört på någons bil. Dessutom tar den hand om personskador som du och dina passagerare kan råka ut för vid en bilolycka. Trafikförsäkringen är obligatorisk.
Halvförsäkring
Förutom trafikförsäkring ingår skydd mot stöld, brand, glasskada och skador på maskin och elektronik. Du har också rätt till räddningsassistans och rättsskydd. Denna försäkring är främst till för nya bilar som har gällande personvagnsgaranti (även kallad vagnskadegaranti) Den ersätter stöld, brand, glasskada och skador på maskin och elektronik. Med halvförsäkring har du dessutom rätt till räddningsassistans och rättsskydd. Trafikförsäkringen ingår i halvförsäkringen.
Helförsäkring
Förutom trafik- och halvförsäkring ingår här även vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på bilen som kan uppstå vid kollision, dikeskörning och skadegörelse. Köper du en ny Dacia (personbil) ingår en personvagnsgaranti de tre första åren som täcker samma slags skador som vagnskadeförsäkringen gör.
Tilläggsförsäkringar
Det finns tilläggsförsäkringar som komplement till halv- eller helförsäkringen för att få ett extra bra skydd om något skulle hända. Beroende på om du har en personbil, lätt lastbil eller företagsägd bil finns det olika tilläggsförsäkringar att välja mellan.

Dacia Tilläggspaket

Om du har en personbil som du äger privat kan du komplettera din bilförsäkring med Dacia Tilläggspaket. I Tilläggspaketet ingår:

 • Hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar (45 dagar utomlands) om din Dacia måste tas i på verkstad i samband med en skada. Behöver du ingen hyrbil får du 100 kronor/dygn i avbrottsersättning istället.
 • Sänkt självrisk vid skadegörelse. Om någon avsiktligt skadar din bil ersätter vi den del av självrisken som överstiger 1 000 kr.
 • Självriskeliminering vagnskada utomlands. Om du råkar ut för en kollision med ett känt fordon utomlands och skadan är ersättningsbar, slipper du betala självrisk.
  Olyckshändelse i kupé. Ersätter skador inne i bilens kupé (t ex på klädsel) upp till 20 000 kronor. Gäller tills bilen är 8 år gammal.
 • Självriskeliminering djurkollision. Krockar du med ett djur slipper du betala självrisk. Dessutom får du ersättning för kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor. Denna försäkring går också att teckna som en separat försäkring.

Läs mer här

Dacia Tilläggspaket Plus

Utöver det som ingår i Dacia Tilläggspaket har du 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av Personvagnsgarantin. Dacia Tilläggspaket Plus kan väljas om din bil är yngre än tre år och har gällande Personvagnsgaranti.
Läs mer här

Självriskeliminering djurkollision

Försäkringen gäller vid kollision med alla slags djur och gör så att ni slipper betala vagnskadeförsäkringens/garantins självrisk, samt att skadade kläder ersätts. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor. Kan tecknas för företagsägda bilar och lätta lastbilar. Har du personbil och äger den privat ingår denna försäkring i Tilläggspaketet, men den kan även tecknas separat.
Läs mer här

Hyrbil/avbrottsförsäkring för lätta lastbilar

Denna försäkring ger er rätt till hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar ifall fordonet råkar ut för en skada som omfattas av bilförsäkringen.
Läs mer här

Pluspaketet för företagsägda bilar

De vanligaste tilläggsförsäkringarna samlade i ett paket. Enkelt och tryggt. I paketet ingår:

 • Hyrbilsförsäkring. Ger rätt till hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar ifall fordonet råkar ut för en ersättningsbar skada.
 • Olyckshändelse i kupé. Ersätter skador i bilens kupé (t ex innertak och klädsel) upp till 20 000 kronor. Gäller för personbil som är upp till 8 år gammal.
 • Sänkt självrisk vid skadegörelse. Om någon avsiktligt skulle skada bilen så täcker ersätter vi den del av vagnskade- eller personvagnsgarantisjälvrisken som överstiger 1 000 kronor.

Läs mer här

Dacia Care

Denna försäkring tar hand om förare och passagerare i bilen. Den kan du välja oavsett om det är personbil, lätt lastbil eller företagsägd personbil. Med Dacia Care får den som skadats i en bilolycka snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk.
Läs mer här

Dacia Försäkring

Vad händer om du får en skada på bilen?

Vi vill göra det enkelt för dig om du råkar ut för en skada på bilen. Du kan anmäla skadan på tre olika sätt. Du väljer själv hur du vill anmäla det som hänt. Oavsett vilket du väljer får du snabb och smidig hjälp.

 • Du kontaktar närmaste auktoriserad Dacia/Renaultverkstad och anmäler skadan direkt hos dem samtidigt som du beställer tid för skadebesiktning.
 • Det är Renault Försäkrings skadeavdelning som tar hand om skador på både Renaultbilar och Daciabilar. Du kontaktar dem på telefon 031-725 09 00 (privatpersoner) eller 031-725 09 10 (företagsägda bilar och lätta lastbilar).
 • Om du vill anmäla skadan via webben kan du göra det här: Privat eller Företagsägda bilar och lätta lastbilar.
Dacia Försäkring

Villkor

Här kan du ladda ner våra villkor som i detalj beskriver vad bilförsäkringen gäller för. Om du råkar ut för en skada betalas ersättning enligt reglerna i villkoret.

För dig som har Dacia Försäkring regleras försäkringen i villkoren för Renault Försäkring.

Nytt villkor för privat

Nytt villkor för företag