Dacia Garanti
Garanti som värnar om din Dacia

Nybilsgaranti

Samtliga nya bilar från Dacia omfattas av avtalsmässig nybilsgaranti mot fel på material, montering eller konstruktion (utöver normalt slitage och underhåll) under 36 månader eller 100 000 km, beroende på vilket som inträffar först. Garantin räknas från leveransdatumet i garantibrevet som överlämnas till kunden i samband med leverans av bilen.

Utöka Nybilsgarantin med förlängd garanti

Finns det något bättre än att ha en alldeles ny bil? Det skulle väl i så fall vara om den vore ny lite längre. Att få fortsätta köra med känslan av trygghet i att ha en bil med garantier mot eventuella tekniska problem man kan råka ut för.

NU KAN DU UTÖKA NYBILSGARANTIN MED FÖRLÄNGD GARANTI!

Köp lite extra ungdom till din Dacia och få en massa fördelar på köpet:

  • Mobilitetsgaranti: Du behöver inte vara rädd för att bli stående vid någon vägkant.
  • Trygghet: Du behöver inte oroa dig för oväntade och dyrbara reparationer.
  • Gäller i hela Europa: Förlängd garanti gäller på alla Dacia-verkstäder i hela Europa*
  • Högre andrahandsvärde: Bilens andrahandsvärde blir naturligtvis högre när den fortfarande har förlängd garanti.

Prislista

Dacia garanti

Personvagnsgaranti

Inom tre år från första registrering täcker personvagnsgarantin alla skador på Dacias personbilar (förutom ombyggda personbilar) som uppkommit genom yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje part.

Om en skada är av sådan art att den inte går att reparera ersätts bilen med annan bil av samma märke som den skadade. Bedömning om en bil ska repareras eller ersättas görs av Renault Nordic AB.

Garantin täcker inte skador som uppstått i samband med brand, stöld eller annat tillgrepp, förskingring, olovligt brukande, militär användning, krig, rattfylleri, påverkan av annat berusningsmedel än alkohol eller körning utan erforderligt körkort. Garantin gäller inte för skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt och inte för skada uppkommen under tävling eller träning härför.

Rostskyddsgaranti

Utöver den avtalsmässiga nybilsgarantin lämnar Dacia också garanti på karosseriet och underredet på sina bilar, mot perforering från insidan pga. rost i plåten som kan härledas till tillverkningsfel, materialfel eller skyddsfel.

Denna garanti gäller från och med leveransdatum som anges i garantibrevet och 6 år framåt.

Lackskyddsgaranti

Dacia ger 2 års garanti på lacken och lackerade delar (sidospeglar, stötfångare) från och med leveransdatum av den nya bilen från Dacia.